Klubhuset

KOA's klubhus er beliggende:Klubhus-hyggeKOA klubhus

Tangmosevej 5, 4600 Køge

Tlf. i klubhus: NEDLAGT

(Se kort)

Klubhus udvalget vælges for 1 år ved generalforsamlingen af bestyrelsen.


Klubaften:

Hver torsdag - året rundt - kl. 19.30 - 22.30.

 Klubhus-hygge

Klubhusudvalg:


Torben Falck Hansen (tlf. se her)
Finn Richardt
Britta K. Kristensen