KOA's bestyrelse


Rækkefølgen er nu således at :
Formand/Kasseren/2 medlemmer er på valg i LIGE år 

Formand/Næstformand/sekretær er på valg i ULIGE år..


Bestyrelsen i 2022-2023

 

Formand:

Finn Richardt

Tlf.: 4017 8038

e-mail:  fr@hekl.dk

 

Næstformand:
Otto Kristensen
Tlf.: 3115 7900
e-mail: ottokristensen@gmail.com

 

Sekretær:

Torben Falck Hansen

Tfl: 4068 4821

e.mail:  torbenfh@hotmail.dk

 

Kasserer: 

Steen Øhlenschlæger

Tlf.: 5764 1450

e-mail: lillevangsauto@mail.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Ingvar Bonke

Tlf : 3044 4825

e-mail: bonke@sport.dk